Ви тут
Актуальність теми «Смислове читання» Новини вчителю 

Актуальність теми «Смислове читання»

ЗНВК І ступеня «Світанок»

початкові класи

вчитель вищої категорії

Тригуб Олена Василівна

Довгий час у практиці  читання в початковій школі головний акцент робили на швидкість читання і правильність, а питання,які задавалися за текстом перевіряли поверхове засвоєння змісту тексту. Така практика виробляла у учнів швидке,але неусвідомлене читання, яке не дозволяло максимально вилучити інформацію і зрозуміти її. Збільшення швидкості читання і перевірка читання вголос, за твердженням психологів і лікарів-дефектологів, може привести до неврозів і діслексії. Виходячі з цього, з’являється необхідність перенести акцент  зі збільшення швидкості читання на формування усвідомленого читання.

Сучасна дитина у другому десятиріччі 21 століття значно змінилась. Вона володіє системно-усвідомленим типом мислення, у неї переважає усвідомлена сфера, як орієнтир на діяльність, що викликає необхідність формувати образне сприйняття і переробляти текстову інформацію.

Моя робота над цією темою спрямована на формування і розвиток основ читацької компетенції, що є необхідним для здійснення своїх життєвих планів, а саме, продовження освіти і самоосвіти, підготовки до трудової і соціальної діяльності.

Сьогодні читання, поряд із письмом і володінням комп’ютером, відноситься до базових вмінь, які дозволяють продуктивно працювати і вільно спілкуватися з різними людьми. Читання є універсальним навичком: це те, чому навчають, і те, за допомогою чого вчаться. Як встановили вчені, на успішність учня впливає близько 200 факторів. І перший з факторів – це читання, яке набагато сильніше впливає на успішність, ніж усі інші. Дослідження показують: для того, щоб бути компетентним з усіх предметів і у подальшому в житті, людина повинна читати 120-150 слів за хвилину. Це стає необхідною вимогою роботи з інформацією.

Сьогодні ж, нам необхідно виховувати грамотного читача. Одним зі шляхів розвитку читання є підхід до навчання смислового читання.

Смислове читання – вид читання, яке направлене на розуміння читачем смислового змісту тексту. Для смислового розуміння недостатньо просто прочитати текст, необхідно дати оцінку інформації, відгукнутися на зміст. Смислове читання є результатом засвоєння загальноосвітньої програми, а також і універсальною навчальною дією.

Складові смислового читання входять до структури усіх універсально навчальних дій:

  • до особистісних УНД – входять мотивація читання, мотиви навчання, відношення до себе і до школи;
  • до регулятивних УНД – сприйняття учнем навчальної задачі, довільна регуляція дії;
  • до пізнавальних УНД – логічне і абстрактне мислення, оперативна пам’ять, творча уява, концентрація уваги, об’єм словника;
  • до комунікативних УНД – вміння організувати і здійснити співробітництво і кооперацію з вчителем і учнями, адекватно передавати інформацію, відображати зміст і умови діяльності в мовленні.

Оскільки програми з навчальних предметів орієнтовані на вміння перетворювати інформацію, надану у різних формах, а одним з результатів засвоєння загальноосвітньої програми стає вміння працювати з різними джерелами інформації, то проблема – актуальна, особливо у сучасній школі і вирішувати її необхідно вже у початковій школі, де і повино, щоб закладалося  смислове читання.

Поделиться в соц. сетях

0

Related posts